atos��άɨ����

ARGUS

  • ARGUS - 光学成形应变分析

    ARGUS - 光学成形应变分析

    ARGUS成形分析系统用于支持钣金成型工艺的优化,包括合理的材料选择及其冲压模具优化,而这些正是保持...